Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht tussen Sablon, een afdeling van Papaia srl, met maatschappelijke zetel gevestigd te Rue Nestor Dehon 12, 7030 St-Symphorien en met ondernemingsnummer 0846217607 en elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop.
De website www.sablon-store.com is eigendom van Sablon, een afdeling van Papaia srl

Papaia srl / Sablon
Rue Nestor Dehon 12
7030 St-Symphorien.
BTW: BE08 4621 7607

Door gebruik te maken van deze website en een bestelling te plaatsen op deze webshop gaat u als Koper akkoord met de voorwaarden zoals hieronder beschreven. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.
 
KLANTENSERVICE
 
Alle diensten op www.sablon-store.com zijn bedoeld voor gebruikers wereldwijd. Bij het plaatsen van een bestelling verklaart de Koper dat hij / zij ouder is dan achttien (18) jaar. Als we je kunnen helpen door het beantwoorden van vragen over de website en webshop www.sablon-store.com, onze winkel gelegen op Kerkplein 8, 1850 Grimbergen of onze service gerelateerde, kan je ons mailen op [email protected] of bellen tijdens winkel openingstijden (lokale tijd) op +32 (0) 2 522 26 91
In het ongelukkige geval van klachten, moeten deze gericht worden aan [email protected] om ontvankelijk te zijn:
als de levering niet in overeenstemming is met de bestelling van de Koper, binnen drie (2) dagen na de levering van het product.
in het geval van verborgen gebreken, binnen de periode van twee (2) dagen na ontdekking van het verborgen defect, vergezeld van een schriftelijke beschrijving en afbeelding van de fout via foto.

U kunt ons ook altijd bellen op +32 (0) 2 522 26 91 om ons op de hoogte te stellen van (verborgen) gebreken.
 
PERSOONLIJKE INFORMATIE & COOKIES
 
Door goederen te bestellen via www.sablon-store.com, laat de Koper uitdrukkelijk toe dat zijn persoonsgegevens verwerkt worden voor administratieve doeleinden zoals het beheren van een klantendatabase, het vastleggen van bestellingen, leveringen en facturen en het controleren van de solvabiliteit.
Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor promotionele doeleinden, gepersonaliseerde advertenties en / of andere marketing gerelateerde doeleinden.
De Koper heeft het recht om de over hem / haar bewaarde informatie in te zien, Sablon te verzoeken de informatie te verwijderen of te corrigeren.
Sablon zal nooit persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij uitdrukkelijk gevraagd door de gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit wettelijk verplicht is. Sablon zal de Koper altijd op de hoogte stellen en uitdrukkelijk om zijn / haar toestemming vragen alvorens zijn / haar persoonlijke informatie aan een derde partij te verstrekken. Voor meer informatie kan de Koper contact opnemen met de Privacy Protection Commission in Brussel.
 
INHOUD
 
Met ‘inhoud’ bedoelen we alle producten, tekst, afbeeldingen, beschrijvingen, gegevens en ander materiaal dat op deze website wordt aangeboden, evenals de selectie, montage en opstelling daarvan.
We kunnen niet garanderen dat de inhoud geen fouten, weglatingen of typografische fouten bevat of verouderd is. Sablon kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving inhoud bijwerken, wijzigen of verwijderen. Wanneer er tijdens het bestelproces een substantiële wijziging aan een product wordt aangebracht, wordt de Koper hier direct van op de hoogte gebracht. De inhoud is niet bindend en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Tenzij anders vermeld, wordt de inhoud van deze website, inclusief merken, afbeeldingen, logo's, tekeningen, gegevens, product- en bedrijfsnamen, tekst, enz. Beschermd door wereldwijde auteursrechten en andere eigendomswetten en verdragsbepalingen.
 
BETALING & PRIJZEN
 
Alle prijzen van de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro's, (€) inclusief BTW (21%) en exclusief eventuele transportkosten, belastingen of andere heffingen tenzij anders vermeld of uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
Betalingen kunnen worden gedaan via een van de methoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bestellingen worden pas effectief betaald vanaf het moment dat de betaling door Sablon is ontvangen en deze datum zal worden beschouwd als betalingsdatum.
Alle aanbiedingen zijn niet bindend en Sablon behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De facturering gebeurt overeenkomstig de prijs op de orderbevestiging. Als de prijzen van de aangeboden producten en diensten stijgen tussen de besteldatum en de uitvoering van de bestelling, heeft de Koper het recht om de bestelling of overeenkomst te annuleren binnen zeven (7) dagen na de dag dat Sablon de prijsverhoging heeft aangekondigd.
 
AANVAARDING VAN DE BESTELLING


Sablon is pas verplicht een bestelling uit te voeren nadat Sablon deze bestelling heeft bevestigd door middel van een bevestigingsmail naar de Koper. Als een product per ongeluk wordt verkocht wanneer het niet op voorraad is, wordt de koper onmiddellijk op de hoogte gebracht nadat dit ter kennis is gekomen van een medewerker van Sablon.
Sablon behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aan de uitvoering voorwaarden te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle productinformatie, prijzen en bestelinformatie zijn te allen tijde onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en correcties door Sablon.
 
LEVERING
 
De door Sablon opgegeven levertijden zijn indicatief. Bij overschrijding van de geschatte levertijd heeft Koper geen recht op vergoeding. Koper heeft niet het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd van dien aard is dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij de overeenkomst niet handhaaft. In dat geval heeft hij het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden voor zover nodig.
Alleen de koper is aansprakelijk voor onjuiste afleveradressen. Bij het aanleveren van een verkeerd afleveradres zijn de kosten voor een tweede levering voor rekening van Koper.
 
GARANTIE
 
De garantie van Sablon is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de wet op de consumentengaranties, beide opgenomen in het Belgisch Burgerlijk Wetboek. In het ongelukkige geval van klachten, moeten deze gericht worden aan [email protected] om ontvankelijk te zijn:
 
Als de levering niet in overeenstemming is met de bestelling van de Koper, binnen drie (2) dagen na de levering van het product.
In het geval van verborgen gebreken, binnen de periode van twee (2) dagen na het ontdekken van het verborgen defect, vergezeld van een schriftelijke beschrijving en afbeelding van de fout via foto

Sablon is alleen aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Sablon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor algemene of meer specifieke indirecte schade, van welke aard ook, geleden door de Koper. We garanderen geen stoffen tegen vervaging, kleurechtheid of enige schade veroorzaakt door schoonmaak processen. Indien de voorwaarden en de omvang van deze garantie dit toelaten, zal Sablon in ieder geval haar betrokkenheid beperken door defecte producten te vervangen of de aankoopprijs terug te betalen. Koper kan geen aanspraak maken op aanvullende schadevergoeding.
 
RECHT OP VERLENGING
 
In het kader van verkoop op afstand aan consumenten die onder de wet van 14 juli 1991 valt, heeft elke consument het recht om de verkoper binnen 14 werkdagen na levering zonder boete of rechtvaardiging te laten weten dat hij zijn aankoop wil annuleren.
Indien een Koper gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, dient hij het product op eigen risico en kosten, in originele staat en verpakking, terug te sturen naar Sablon : Kerkplein 8 , 1850 Grimbergen België.
Producten mogen alleen worden geretourneerd met voorafgaande toestemming van Sablon. Nadat Sablon schriftelijke toestemming heeft gegeven, wordt het product vervangen door een ander product of wordt het terugbetaald door middel van overboeking, afhankelijk van de beschikbaarheid van vergelijkbare producten en de wensen van de klant. Producten onder garantie worden alleen teruggenomen indien vergezeld van een factuur.
 
OVERMACHT
 
Sablon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen bij de uitvoering of het niet uitvoeren van een bestelling als gevolg van omstandigheden buiten de wil van Sablon. Bij problemen veroorzaakt door aanvoer of tekort aan grondstoffen, onderbreking of definitieve stillegging van de productie, stakingen, lock-outs, andere vormen van arbeidsonderbreking of collectieve arbeidsgeschillen, energietekorten, vertragingen in transport en andere vormen van werk onderbreking die Sablon en / of haar leveranciers treft, heeft Sablon het recht om overmacht te doen gelden.
Het feit dat Sablon niet onmiddellijk reageert op de tekortkomingen van een koper, mag niet worden beschouwd als bewijs dat Sablon afstand doet van zijn recht om actie te ondernemen tegen de koper.
 
BEWIJS
 
In het kader van hun relatie aanvaarden alle betrokken partijen de geldigheid van elektronisch bewijs.
 
JURISDICTIE
 
Alle overeenkomsten gesloten met Sablon zijn onderworpen aan de Belgische wet. Geschillen over de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van de koopovereenkomst of van de huidige algemene voorwaarden zullen worden beslecht door een Belgische rechtbank.